Tobin-skatten: Perspektiver fra mikro-finans*

1 TEMA FINANS DAG HENNING JACOBSEN Konsulent i Norges Bank DAGFINN RIME Forsker i Norges Bank Tobin-skatten: Perspektiver fra mikro-finans* Tobin-skat...
Author:  Even Thoresen

0 downloads 0 Views 103KB Size

Recommend Documents

1 MAGMA 0511 FAGARTIKLER 63 MIKROFINANS: FRA HELT TIL KJELTRING? F ROY MERSLAND er postdoktor ved Universitetet i Agder, Institutt for økonomi ...

1 Mikrofinans PROBLEMSTILLING Kan Mikrofinans være med på å gjøre verden litt mer rettferdig? Hvilken effekt har Mikrofinans ...

1 Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på s Banks representantskapsmøte torsdag. februar 8. Det er &a...

1 DIAKONI + MIKROFINANS = MISJON Av Bjørge Arvid Johansen2 Definisjon av diakoni Med diakoni forstås kirkens medmenneskelig omsorg og fel...

1 Etablererkurs, Mikrofinans, nettverk og veiledning V/ Unni Sekkesæter, Daglig Leder Mikrofinans Norge Mikrofinans Norge1 12 Hvem er vi? To vir...

1 Sosialt arbeid møter New Public Management Perspektiver fra grasrota Kandidatnummer: 5044 Diakonhjemmet Høgskole Bacheloroppgave Bache...

1 LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 6/15 FORAN REVIDERT -litt om bakgrunn og perspektiver fra LO-økonomene...

1 Sperrefrist:. februar kl. 1. Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsm&oslas...

1 Sperrefrist:. februar kl. 8. Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på s Banks representantskapsmøte ...

1 Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Kjell Storvik på Norges Banks representantskapsmøte torsdag 6. februar 1997 ...