Tobin-skatten: Perspektiver fra mikro-finans*

1 TEMA FINANS DAG HENNING JACOBSEN Konsulent i Norges Bank DAGFINN RIME Forsker i Norges Bank Tobin-skatten: Perspektiver fra mikro-finans* Tobin-skat...
Author:  Even Thoresen

0 downloads 2 Views 103KB Size

Recommend Documents

1 MAGMA 0511 FAGARTIKLER 63 MIKROFINANS: FRA HELT TIL KJELTRING? F ROY MERSLAND er postdoktor ved Universitetet i Agder, Institutt for økonomi ...

1 BACHELOROPPGAVE: Perspektiver fra Industrien En kvalitativ tilnærming for å forstå bruk av additive teknikker i utvalgte bedrifter...

1 Mat og miljøpåvirkning - perspektiver fra TINE Christoffer Fremstad FoU-sjef avd. Ansvarlig produksjon TINE SA Høstseminaret 201...

1 Etablererkurs, Mikrofinans, nettverk og veiledning V/ Unni Sekkesæter, Daglig Leder Mikrofinans Norge Mikrofinans Norge1 12 Hvem er vi? To vir...

1 Mikrofinans PROBLEMSTILLING Kan Mikrofinans være med på å gjøre verden litt mer rettferdig? Hvilken effekt har Mikrofinans ...

1 DIAKONI + MIKROFINANS = MISJON Av Bjørge Arvid Johansen2 Definisjon av diakoni Med diakoni forstås kirkens medmenneskelig omsorg og fel...

1 Økonomiske perspektiver Figurer med kommentarer Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte ...

1 Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på s Banks representantskapsmøte torsdag. februar 8. Det er &a...

1 Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til s representantskap og inviterte gjester Torsdag 1. februar 15 Analyser og figurer er basert på...

1 Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Kjell Storvik på Norges Banks representantskapsmøte torsdag 6. februar 1997 ...