TERO-mittausten matemaattinen mallintaminen ja tulkinta

1 Työraportti TERO-mittausten matemaattinen mallintaminen ja tulkinta Pekka Kekäläinen Jyväskylän yliopisto Fysiikan laitos E...
Author:  Simo Rantanen

0 downloads 8 Views 491KB Size

Recommend Documents

1 Harjoitus 3: Matlab - Matemaattinen mallintaminen Mat Sovelletun matematiikan tietokonetyöt Syksy 2006 Mat Sovelletun matematiikan tietokonety&...

1 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma BK10A0410 Kandidaatintyö ja seminaari TYÖSTÖ...

1 VTT JULKAISUJA - PUBLIKATIONER 815 Puun kuivumisen matemaattinen mallintaminen korkeissa lämpötiloissa Antti Hukka VTT Rakennustekniikka T...

1 Ohjelmistojen mallintaminen, mallintaminen ja UML 12 Mallintaminen ja UML (Ch 2.) Ohjelmistojen mallintamisesta ja kuvaamisesta Strukturoitu mallinn...

1 TAMPEREEN YLIOPISTO Pro gradu -tutkielma Elina Ala-Maakala Matemaattinen ajattelu ja sähköiset ylioppilaskokeet Informaatiotieteiden yksik...

1 Matemaattinen identiteetti ja oppimisvaikeudet matematiikassa Pro gradu-tutkielma Johanna Lahdenperä Matemaattisten tieteiden laitos Oulun ylio...

1 LAULAJAN MUISTI JA TULKINTA Meerika Ahlqvist Opinnäytetyö Huhtikuu 2017 Muusikko Musiikkiteatteri2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorke...

1 kemmin jotakin teemaa tutkivalle kirja tuskin on erityiseksi avuksi, koska kirjoitukset ovat kuitenkin lyhyitä. Toisaalta teoksen kirjallisuusv...

1 Postanalytiikka ja tulosten Veli Kairisto dosentti, kliinisen kemian ja hematologisten laboratoriotutkimusten erikoislääkäri kliinine...

1 SENIORIEN SUUNNISTUS NYKYTAITEESEEN Katse, historia ja tulkinta. Porin taidemuseo 2007 Yhteistyössä Suomen Museoliiton kanssa The Learning...