TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2013:22

1 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2013:22 Asia Hakija Linkitys blogiin X Annettu Tiivistelmä Vastapuolen katsottiin linkittäneen blogiin...
Author:  Johannes Juusonen

2 downloads 7 Views 155KB Size

Recommend Documents

1 Lausunto MV/1/ / (10) Helsingin kaupunki PL HELSINGIN KAUPUNKI Viite Ksv/HEL Asia HELSINKI, Helsingin uusi yleiskaava Lausunto osoitetaan kaupunkisu...

1 LAUSUNT D/127/ /2015 EDUSKUNNAN SIVISTYSVALIKUNTA HE 30/2015 vp / Asiantuntija pyyntö KANSALLISEN KULUTUKSEN ARVIINTIKESKUKSEN ASIANTUNTIJALAUS...

1 LAUSUNTO UUDENMAAN LIITON LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI ASIAKKAAN VALINNANVAPAUDESTA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLOSSA Maakuntahallit...

1 Kaupunginhallitus Käräjäoikeusverkoston uudistaminen / lausunto 348/00/04/00/2015 KH 306 Valmistelijat: Kaupunginlakimies Ben Weizman...

1 Lausunto OKM/75/050/ Oikeusministeriö PL VALTIONEUVOSTO Viite OM 1/58/2016 Asia OKM lausunto - Kielilainsäädännön soveltami...

1 Lausunto 1 (5) Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n lausunto Asia: HE 177/2016 vp, Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuur...

1 Kirjaamo, Pauli Pullinen Liikenne- ja viestintäministeriö Lausuntopyyntönne Lausunto selvitykseen sähköverkkoyhtiöiden...

1 Hallintovaliokunnalle Suomen Punaisen Ristin lausunto maahanmuuttotilanteesta Suomen Punainen Risti kiittää mahdollisuudesta antaa lausunt...

1 Lausunto OKM/47/050/ Oikeusministeriö PL VALTIONEUVOSTO Viite 12/41/2007 Asia OKM lausunto - Oikaisuvaatimus- ja valituslupajärjestelm&aum...

1 Lausunto 1 (5) Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n lausunto Asia: HE 177/2016 vp, Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuur...