Rokningadepilin - Samlað yvirlit yvir móttakarar

1 Rokningadepilin - Samlað yvirlit yvir móttakarar VIRKISNAVN V-TAL GLN-NUMMAR , SP/F , SP/F , SP/F , SP/F , Í/F , SP/F Í LIK...
Author:  Karen Thoresen

81 downloads 141 Views 2MB Size

Recommend Documents

1 Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 06/ /08 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 81/08 Formannskap/ plan og økonomi /08 Ko...

1 Side 1 ferdig SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 99/ /04 Saksbeh.: Jørgen Steensæth Arkivkode: PLAN Soneinndeling når Saksnr.: Utva...

1 Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/ /13 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 61/13 Formannskap/ plan og økonomi Magnhi...

1 Side 1 ferdig SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 02/ /04 Saksbeh.: Jørgen Steensæth Arkivkode: PLAN Soneinndeling når Saksnr.: Utva...

1 Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/ /14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 35/14 Formannskap/ plan og økonomi /14 Ko...

1 Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 03/ /05 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 0085/05 F...

1 Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/ /08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap...

1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Saka gjeld: HØRINGSBREV - ODELSLOVENS INNSTILLING NOU 2003:26 OM ODELS- OG ÅSETESRETTEN Sakshandsamar : Olav Klo...

1 Brukarundersøking - Barnehagane / Jan2 3 Begrunn/utdjup svaret: (1) Uttalelser fra ansatte om at noen ting ikke har blitt gjort pga for lite ...

1 Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 03/ /04 Saksbeh.: Jørgen Steensæth Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato...