Rokningadepilin - Samlað yvirlit yvir móttakarar

1 Rokningadepilin - Samlað yvirlit yvir móttakarar VIRKISNAVN V-TAL GLN-NUMMAR , SP/F , SP/F , SP/F , SP/F , Í/F , SP/F Í LIK...
Author:  Karen Thoresen

53 downloads 17 Views 2MB Size

Recommend Documents

1 Kartverket Postboks 600 Sentrum 3507 Hønefoss Matrikkelen Samla systemspesifikasjon Klient Dokumentnummer: MA-

1 Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/ /13 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 61/13 Formannskap/ plan og økonomi Magnhi...

1 Kartverket Postboks 600 Sentrum 3507 Hønefoss Matrikkelen Samla systemspesifikasjon Klient Dokumentnummer: MA-

1 Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/ /14 Saksbeh.: Arkivkode: Magnhild Gjengedal PLAN sone Saksnr.: Utval Møtedato 27/14 Formannskap/ ...

1 Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/ /14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 72/14 Formannskap/ plan og økonomi Berit ...

1 Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/ /09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/0...

1 Samdok samla samfunnsdokumentasjon - En helhetlig samfunnshukommelse - Bestands- og samfunnsanalyse som ledd i bevaringsplanarbeid DELPROSJEKT Priva...

1 Samdok samla samfunnsdokumentasjon RAPPORT 2014 PRIORITERT OPPGAVE () Felles autoriteter i arkivsektoren - Wergelands brev til kongen, anmodning om ...

1 Samdok samla samfunnsdokumentasjon RAPPORT 2014 PRIORITERT OPPGAVE (13) Dokumentfangst fra e-post Utarbeidet av Arbeidsgruppa ved Rapportdato2 1 av ...

1 samla samfunnsdokumentasjon D E L P R O S J E K T Arkiv i e-forvaltning2 1. Kva er gjort så langt? 1 av 8 September Ca Prosjektleiarar på...