Notat til det sentrale Læringskvalitetsutvalget ved NTNU, mars 2002

...
Author:  Guest

0 downloads 2 Views 75KB Size

Recommend Documents

1 KRAV TIL STUDIER VED NTNU NTNU 20172 Innholdsfortegnelse Innledning... ii Prosess for oppretting av nye studier...ii DEL Om studiet Forankring i str...

1 KRAV TIL STUDIER VED NTNU NTNU 20162 Innholdsfortegnelse Innledning... ii Prosess for oppretting av nye studier... ii DEL Om studiet Forankring i st...

1 1 Arbeidsmiljøundersøkelsen ved Det Medisinske Fakultet () Et verktøy for utvikling av arbeidsmiljø ved Utviklet internt...

1 1 av Notat Til: Arbeidsgruppe for administrativ organisering Kopi til: Fra: HR-sjefforum Bakgrunn HR-sjefforum er en faglig matrise innenfor HR og b...

1 NYHETSAVIS NR. 2/2002 Mars 2002 INNHOLD: Analysenytt Bestemmelse av metanefrin og normetanefrin i heparinplasma ny analyse Bestemmelse av kortikoste...

1 ÅRSRAPPORT 2002 FOR DET SENTRALE ARBEIDSMILJØUTVALG FOR KRIMINALOMSORGEN (SAK)2 FORORD 2002 har vært et spennende og utfordrende ...

1 Introduksjon til For studenter ved NTNU Oppdatert Høst 2010 Ansvarlig for dokumentet Berit Danielsen Løvås, NTNU Brukerstø...

1 Innspill til administrativ organisering ved NTNU Det er viktig sette fokus på noen hoved- og overordnet prinsipper for organiseringen av de ad...

1 Til medlemmer av Forskerforbundets lokallag ved NTNU FORSKERFORBUNDET VED NTNU PFI-bygget, Høgskoleringen 6B 7491 Trondheim Telefon Deres ref...

1 Nyheter fra AMB Mars 2014 Foto: Jørgen Berge Til alle ved AMB Året er godt i gang og instituttet har ved årsskiftet blitt styrket...