Notat til det sentrale Læringskvalitetsutvalget ved NTNU, mars 2002

...
Author:  Guest

0 downloads 1 Views 75KB Size

Recommend Documents

1 KRAV TIL STUDIER VED NTNU NTNU 20162 Innholdsfortegnelse Innledning... ii Prosess for oppretting av nye studier... ii DEL Om studiet Forankring i st...

1 1 av Notat Til: Arbeidsgruppe for administrativ organisering Kopi til: Fra: HR-sjefforum Bakgrunn HR-sjefforum er en faglig matrise innenfor HR og b...

1 NYHETSAVIS NR. 2/2002 Mars 2002 INNHOLD: Analysenytt Bestemmelse av metanefrin og normetanefrin i heparinplasma ny analyse Bestemmelse av kortikoste...

1 ÅRSRAPPORT 2002 FOR DET SENTRALE ARBEIDSMILJØUTVALG FOR KRIMINALOMSORGEN (SAK)2 FORORD 2002 har vært et spennende og utfordrende ...

1 Introduksjon til For studenter ved NTNU Oppdatert høsten 2012 Ansvarlig for dokumentet Berit Danielsen Løvås, NTNU Brukerst&osla...

1 Introduksjon til For studenter ved NTNU Oppdatert våren 2015 Ansvarlig for dokumentet Marit Kristine Berntsen, NTNU Brukerstøtte og hje...

1 Kryptografi ved NTNU Kristian Gjøsteen 1. mars 20052 Oversikt Forskningsprogrammer Personer og forskningsaktivitet Utdanningstilbud3 Forsknin...

1 Nyheter fra AMB Mars 2014 Foto: Jørgen Berge Til alle ved AMB Året er godt i gang og instituttet har ved årsskiftet blitt styrket...

1 Møteprotokoll Det sentrale forskningsutvalget Utvalg: Møtested: A7 006, Campus Kristiansand Dato: 26. november 2013 Tidspunkt: 12:30-1...

1 Møteinnkalling Det sentrale forskningsutvalget Utvalg: Møtested: A7 002, Campus Kristiansand Dato: 12. juni 2013 Tidspunkt: 09:00 Innk...