MIKROFINANS: FRA HELT TIL KJELTRING?

1 MAGMA 0511 FAGARTIKLER 63 MIKROFINANS: FRA HELT TIL KJELTRING? F ROY MERSLAND er postdoktor ved Universitetet i Agder, Institutt for økonomi ...
Author:  Lillian Sletten

0 downloads 10 Views 1MB Size

Recommend Documents

1 Fra stykkevis til helt Bosetting av domfelte på rett sted, til rett tid, med rett tjenesteyting Sluttrapport Kriminalomsorgen, Møre og ...

1 Helt fossilt! Fra dinosaurene til oljealderen Bli med ut! 1 natur FOSSI LER2 Mill. år I dag Jordhistoriens epoker Kvartær Tertiær ...

1 1 fra prep. από [apǥ] # (hvorfra) απ' όπου [ap Ǥpu] / fra alle kanter από παντ&omicron...

1 Studentnummer: Studentnummer: Studentnummer: Eksamenskode: MAN Prosjektoppgave: Ledelse; makt og mening Utleveringsdato: Innleveringsdato: , kl Stud...

1 4/ årgang Skandinavisk High-End magasin 45 Wilson Sasha: Helt konge? Signalkilde: fra vinyl til minnepinne (2) Linn, Oppo, Lindemann, Ayre, Au...

1 NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, høsten 2009 Selvstendig arbeid innen masterstudiet i økonomi og administrasjon, hovedprofil Fina...

1 Alder Helt i hundre helt til % gener 75 % livsstil og miljø Linn Helene Stølen Klinisk ernæringsfysiolog Newstart 16. feb 2009 H...

1 Sammen helt til topps! Alvdal ligger godt an på mange statistikker, for eksempel Kommunebarometeret, skoleresultater, levekår (inntekt o...

1 // Arbeid og velferd // 3 // 215 ARBEIDSAVKLARINGSPENGER HELT FORSKJELLIG FRA FORLØPERNE? Av Inger Cathrine Kann og Per Kristoffersen 1 Samme...

1 2013 Nasjonal veipolitikk - fra stykkevis og delt til overordnet og helt OFVs policygruppe Rammebetingelser Opplysningsrådet for Veitrafikken2...