Mikko Kohvakka. Johdanto

1 Korkeakoulujen osastot ja ainelaitokset kilpailuvaltiollistumisen rakentajina ja vastustajina 1980-luvulla ja 1990-luvun alussa: Tapaustutkimuksina ...
Author:  Mari Uotila

3 downloads 85 Views 278KB Size

Recommend Documents

1 Kasvatus & Aika 6 (2) 2012, Ohjatusta opetuksesta omatoimiseen tutkimukseen Aineenopettajien kasvatustieteellisten opintojen akatemisoitumiskehi...

1 V skinnarilan hovi2 V skinnarilan hovi Mikko Kohvakka Kustantaja: Lappeenrannan teknillinen yliopisto3 LUKIJALLE Tämä kirja on toteutettu ...

1 ALUE JA YMPÄRISTÖ Mikko Kohvakka Verkosto, skaala ja korkeakoulujen perustaminen 1960-luvun alun Suomessa Network, scale and the establish...

1 PÄIVÄKOTIYHTEISÖ VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN KEHITTÄJÄNÄ Seija Kohvakka Kasvatustieteen pro gradu- tutkielma Jyvä...

1 TAUNO KOHVAKKA JA TAUNON ESIPOLVET Tauno Kohvakan sukujuuret/ esipolvet painetun kirjan e-versio, josta on riisuttu kaikki kaaviot, valokuvat ja j&a...

1 Puheentunnistus Mikko Kurimo Teknillinen korkeakoulu Informaatiotekniikan laboratorio 1 Johdanto 1.1 Puheentunnistuksen merkitys Puhetta ymmärt...

1 Kansantaloudellinen aikakauskirja 95. vsk. 3/1999 Mikko Puhakka Kansantaloustieteen valtakunnallinen jatkokoulutusohjelma * MIKKO PUHAKKA Professori...

1 Johdanto Mikko Mäntysaari, Anneli Pohjola ja Tarja Pösö Johdanto Sosiaalityön tutkimuksen eriytyminen on herättänyt yh...

1 KÄSITYÖN JAKSOSUUNNITELMA Katja Kohvakka & Laura Rajala Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Opettajankoulutusl...

1 1. Johdanto Kuvanprosessointi tai käsittely juontaa juurensa kahdesta pääasiallisesta alueesta, jotka ovat kuvainformaation parantami...