Metsien maisema- ja virkistysarvot Ruka-Kuusamon matkailussa: kohtaavatko kysyntä ja tarjonta?

1 Metsien maisema- ja virkistysarvot Ruka-Kuusamon matkailussa: kohtaavatko kysyntä ja tarjonta? Ville Ovaskainen ja Liisa Tyrväinen Luonnon...
Author:  Eeva Virtanen

0 downloads 0 Views 179KB Size

Recommend Documents

1 (3) Luonto ja maisema matkailussa -muistio Muistion tarkoitus Matkailu maaseudulla Muistio pohjautuu Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän ma...

1 KOHTAAVATKO METSÄENERGIAN KYSYNTÄ JA TARJONTA SATAKUNNASSA Mikko Höykinpuro Vapo Oy2 Metsähakkeen alueellinen saatavuus Pä&...

1 Katriina Sihvonen MATKAILIJOIDEN NÄKEMYKSIÄ SAVONLINNAN SEUDUN TALVI- MATKAILUMAHDOLLISUUKSISTA Kohtaavatko tarjonta ja mielikuvat? Opinn&...

1 LEPSÄMÄN SELVITYSALUEEN LUONTO JA MAISEMA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU ENVIRO OY * YMPÄRISTÖSUUNNITTELU OK * NURMIJÄRVEN ...

1 Luku 3 Kysyntä ja tarjonta, markkinatasapaino 3.1 Kysyntäkäyrä Tässä luvussa esitetään yksinkertainen, mutta...

1 Kansantaloudellinen aikakauskirja 104. vsk. 2/2008 Maahanmuutto ja työvoiman tarjonta* Kai Torvi Erikoissuunnittelija työ ja elinkeinomini...

1 HOIDETTU LUONTO JA MAISEMA MATKAILUSSA Seminaari Apulaiskaupunginjohtaja Kari Korkiakoski LOMA-ASUNTOMESSUT LAPPEENRANNASSA 20122 LAPPEENRANTA ON KA...

1 Ennaltaehkäisevän työn kehittäminen - iltapäiväseminaari Miten auttaa syrjäytymisvaarassa olevaa nuorta Kohtaavat...

1 35 Kuva 4-5. Kaavoitustilanne hankealueen lähiympäristössä. (ROYK = rantaosayleiskaava, RAK = ranta-asemakaava) Lähde: Hyry...