Meld. St. 36. ( ) Melding til Stortinget. Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk

1 Meld. St. 36 ( ) Melding til Stortinget2 3 Innhold 1 Bakgrunn og sammendrag... 5 Del I Sikkerhetspolitiske utviklingstrekk Det euroatlantiske omr&ar...
Author:  Kaja Karlsen

0 downloads 3 Views 710KB Size

Recommend Documents

No documents