Meld. St. 36. ( ) Melding til Stortinget. Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk

1 Meld. St. 36 ( ) Melding til Stortinget2 3 Innhold 1 Bakgrunn og sammendrag... 5 Del I Sikkerhetspolitiske utviklingstrekk Det euroatlantiske omr&ar...
Author:  Kaja Karlsen

0 downloads 2 Views 710KB Size

Recommend Documents

1 Meld. St. 39 ( ) Melding til Stortinget Individklageordningene til FNs konvensjoner om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, barnets...

1 Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Internett: E-post: Telefon: Opplysninger om abonnement, ...

1 Meld. St. 20 ( ) Melding til Stortinget På rett vei Kvalitet og mangfold i fellesskolen - 1 -2 Innledning I Stortingsmelding 20 skisseres tre ...

1 Offentlege institusjonar kan tinge fleire eksemplar frå: Servicesenteret for departementa Internett: E-post: Telefon: Opplysningar om abonne...

1 Meld. St. 29 ( ) Melding til Stortinget2 Meld. St. 29 ( ) Melding til Stortinget3 4 Innhold 1 Sammendrag Innledning Hovedbudskap i meldingen Regjeri...

1 Meld. St. 29 ( ) Melding til Stortinget2 Meld. St. 29 ( ) Melding til Stortinget3 4 Innhold 1 Sammendrag Innledning Hovedbudskap i meldingen Regjeri...

1 Meld. St. 8 ( ) Melding til Stortinget Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2014, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid2 3 ...

1 Meld. St. 49 ( ) Melding til Stortinget Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2012, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid2 M...

1 Meld. St. 23 ( ) Melding til Stortinget Noregs deltaking i den 65. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) og vidarefø...

1 (Foreløpig utgave) Finansdepartementet (29 21) Melding til Stortinget2 Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene ...