Mal for vurderingsbidrag

1 Mal for vurderingsbidrag Fag: Norsk Tema: Forfatterverk sted Trinn:4 Tidsramme: 2t. x 4 ganger Skole: Lunner barneskole Lærernavn:Marit Sverre...
Author:  Greta Marthinsen

0 downloads 1 Views 366KB Size

Recommend Documents

1 Mal for vurderingsbidrag Fag:NORSK Tema:Intervju/ avis Trinn:6 Tidsramme: 1 uke Undervisningsplanlegging Konkretisering Kompetansemål Må...

1 Mal for vurderingsbidrag Fag: Engelsk Tema: Biografi Trinn: 7. Tidsramme: 2 uker Undervisningsplanlegging Konkretisering Kompetansemål Må...

1 Mal for vurderingsbidrag Fag: Norsk Tema: Sakprosa Trinn: 7.trinn Tidsramme: Uke 5 og Skole: Jaren Lærernavn: Hilde Gustavsen E-postadresse: U...

1 Mal for vurderingsbidrag Fag: Naturfag Tema:Verdensrommet Trinn:6. Tidsramme: 5 undervisningsøkter (ca 5 x 45 min) Trintom Gro Sk Undervisnin...

1 Mal for vurderingsbidrag Fag: Matematikk Tema: Geometri og målinger Trinn: 9, lita gruppe Skole: Lunner ungdomsskole Lærernavn: Sigrid H...

1 Mal for vurderingsbidrag Fag: Matematikk Tema: Speilsymmetri Trinn: 3. trinn Tidsramme: 3-4 timer Undervisningsplanlegging Konkretisering Kompetanse...

1 Mal for vurderingsbidrag Fag: Norsk Tema: Rettskriving Trinn: 5.trinn Tidsramme: 2-3.uker Undervisningsplanlegging Konkretisering Kompetansemå...

1 Læringsmiljø Hadeland Felles skoleutviklingsprosjekt for Gran, Lunner og Jevnaker Mal for vurderingsbidrag Fag: RLE Tema: Norsk religio...

1 Mal for vurderingsbidrag Fag: Norsk Tema: Språkstreif Trinn: 8 Tidsramme: 4 uker Undervisningsplanlegging Konkretisering Kompetansemål d...

1 Mal for vurderingsbidrag Fag: Kunst og håndverk Tema: Design bruksform Trinn: 10.kl Tidsramme: 7 x 135 minutter Undervisningsplanlegging Konkr...