Mal for vurderingsbidrag

1 Mal for vurderingsbidrag Fag: Norsk Tema: Forfatterverk sted Trinn:4 Tidsramme: 2t. x 4 ganger Skole: Lunner barneskole Lærernavn:Marit Sverre...
Author:  Greta Marthinsen

0 downloads 0 Views 366KB Size

Recommend Documents

1 Mal for vurderingsbidrag Fag: Norsk Tema: Sakprosa Trinn: 7.trinn Tidsramme: Uke 5 og Skole: Jaren Lærernavn: Hilde Gustavsen E-postadresse: U...

1 Læringsmiljø Hadeland Felles skoleutviklingsprosjekt for Gran, Lunner og Jevnaker Mal for vurderingsbidrag Fag: RLE Tema: Norsk religio...

1 Mal for vurderingsbidrag Fag: Norsk Tema: Språkstreif Trinn: 8 Tidsramme: 4 uker Undervisningsplanlegging Konkretisering Kompetansemål d...

1 Mal for vurderingsbidrag Fag:NORSK Tema:Intervju/ avis Trinn:6 Tidsramme: 1 uke Undervisningsplanlegging Konkretisering Kompetansemål Må...

1 Mal for vurderingsbidrag Fag: Engelsk Tema: Biografi Trinn: 7. Tidsramme: 2 uker Undervisningsplanlegging Konkretisering Kompetansemål Må...

1 Mal for vurderingsbidrag Fag: Naturfag Tema: Fenomener og stoffer Trinn: Tidsramme: 2 timer Læremidler og ressurser: Yggdrasil og Gaia læ...

1 Mal for vurderingsbidrag Fag: Mat & helse Tema: Kunne følge en oppskrift Trinn: 6. trinn Tidsramme: 2 ½ økt Undervisningspl...

1 Mal for vurderingsbidrag Fag: Tysk Tema: Tverrfaglig tema Samarbeid og konflikt, for faget tysk: Berlin Trinn: 10.trinn Tidsramme: Uke , framf&oslas...

1 Fag: Matematikk Tema: Brøkregning Trinn: 8 Læringsmiljø Mal for vurderingsbidrag Tidsramme: 14.dager 6 matematikk timer Undervis...

1 Mal for vurderingsbidrag Fag: Kroppsøving Tema: Skøyter og ishockey Trinn: 8. trinn Tidsramme: Uke 2 5 ( 4 uker) Undervisningsplanlegg...