LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

1 LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 12 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Panacur AquaSol 200 mg/ml oraalisuspensio juomaveteen sekoitettavaksi sioille. 2...

0 downloads 4 Views 42KB Size

Recommend Documents

1 LIITE LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 12 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Tasmar 100 mg. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Tasmar 10...

1 LIITE I LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 42 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Norvir mikstuura 80 mg/ml 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄR&Aum...

1 LIITE I LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 42 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI CellCept 250 mg kaps. mykofenolaattimofetiili 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDE...

1 LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I2 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Humalog-Pen (100 U/ml 3 ml) Lisproinsuliini 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN M&...

1 LIITE 1. LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 32 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Betaferon 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml valmis...

1 LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 12 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Trajenta 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN...

1 LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 12 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Topotecan Hospira 4 mg/4 ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AIN...

1 LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 12 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Cyanokit 2,5 g infuusiokuiva-aine, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN M&...

1 LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 12 1. LÄÄKEVALMISTEEN KAUPPANIMI TIKOSYN 125 mikrogrammaa kapseli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄ...

1 LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 12 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Palonosetron Hospira 250 mikrogrammaa injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA ...