LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

1 LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 12 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Panacur AquaSol 200 mg/ml oraalisuspensio juomaveteen sekoitettavaksi sioille. 2...

0 downloads 3 Views 42KB Size

Recommend Documents

1 LIITE LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 12 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Tasmar 100 mg. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Tasmar 10...

1 LIITE I LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 42 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI CellCept 250 mg kaps. mykofenolaattimofetiili 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDE...

1 LIITE I LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 42 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Norvir mikstuura 80 mg/ml 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄR&Aum...

1 LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I2 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Humalog-Pen (100 U/ml 3 ml) Lisproinsuliini 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN M&...

1 LIITE 1. LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 32 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Betaferon 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml valmis...

1 LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 12 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Angiox 250 mg, kuiva-aine välikonsentraatiksi injektio-/infuusionestettä v...

1 LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 12 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Synagis, 50 mg, injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET ...

1 LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 12 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI ABILIFY 5 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tab...

1 LIITE I VALMISTEYHTEENVETO PROTELOS2 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nope...

1 LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 12 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI CHAMPIX 0,5 mg kalvopäällysteinen tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN...