Hva vet vi om offentlig oppfølging av privatfinansierte helsetjenester

1 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, e...
Author:  Sara Eriksen

0 downloads 11 Views 405KB Size

Recommend Documents

1 Hva vet vi og hva vet vi lite om? Anvendelse av ergonomisk kunnskap ved noen krav til fysiske læringsmiljøet Knut Inge Fostervold Psyko...

1 Hva vet vi om bruken av skatteparadiser? Ha kke masse svin på skogen, men jeg har masse marsvin (Tusen Tegninger, Karpe Diem). Gunn-Heidi Tann...

1 Hva vet vi om sykefravær? Saman om ein betre kommune Gjennomgangen bygger på Kunnskapsstatus sykefravær, utarbeidet av Lise Lien, ...

1 Hva vet vi egentlig om Lillehammer kommune? Kilder til fakta og kunnskap om kommunen2 Denne presentasjonen handler ikke om hvor GOD Lillehammer komm...

1 Hva vet vi om arbeidsliv og helse? Utdanningsforbundets arbeidsmiljøkonferanse 1. november 2011 Steinar Aasnæss, NOA Statens arbeidsmil...

1 2 Hva vet vi om norsk havbruksnærings omdømme? Amund Bråthen Senior Analytiker, Eksportutvalget for Fisk Foredrag på SATS P...

1 Hva vet vi om legers arbeidsbelastning? Yngre legers forenings årsmøteseminar Bergen, 17. april 2013 Olaf Gjerløw Aasland Legefo...

1 Hva vet vi om helsevirkninger av lavfrekvente felt Lars Klæboe, forsker, PhD Statens strålevern Norsk Elektroteknisk Forening 12. mars 2...

1 Vet vi hva vi spiser? - En gjennomgang fra Forbrukerrådet av mat i norske butikkhyller Forbrukerrådet er en interesseorganisasjon som ar...

1 Vet vi hva vi spiser? - En gjennomgang fra Forbrukerrådet av mat i norske butikkhyller Forbrukerrådet er en interesseorganisasjon som ar...