Husholdningenes nettofinansinvesteringer hva sier mikrodataene?

1 Husholdningenes nettofinansinvesteringer hva sier mikrodataene? Magdalena D. Riiser, seniorrådgiver i Finansmarkedsavdelingen, Norges Bank 1 A...
Author:  Unni Nordli

0 downloads 3 Views 374KB Size

Recommend Documents

1 SÅRBARHETEN I HUSHOLDNINGENE HVA SIER MIKRODATAENE? Finans Norge Boligkonferanse 11. november 215 BJØRN HELGE VATNE FORSKNING/MAKROTILS...

1 Hva sier Bibelen egentlig? En samling bibelsitater satt sammen og kommentert av Johan Lem Innhold Innledning Hva sier Bibelen om Gud? En hinsidig, i...

1 Velferdsteknologi- hva sier loven Står dagens lovgivning i veien for god og fremtidsrettet samfunnsutvikling på dette området?2 Ve...

1 NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVAT...

1 Institutt for kultur og litteratur «Hva sier vi når vi sier jeg?» En studie av estetikk og performativitet i den selvframstillende...

1 Kap 14. Energi Energieffektivitet Hva sier byggereglene om : 14.1 Generelle krav om energi Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at lavt...

1 Schizofrenidagene, Stavanger, 6.november-2014 Bedringsprosesser: Hva sier brukeren? Subjektive erfaringer fra tilfriskningsprosesser for mennesker d...

1 2 Hva sier loven - hva tror folk? En kartlegging av befolkningens kjennskap til husleieloven ÅSMUND LANGSETHER HANS CHRISTIAN SANDLIE Norsk in...

1 Om inneklima2 Innhold Allergi Astma Hva sier forskriftene om allergi? Inneklima og helse Mugg og fuktskader Støv, partikler og renhold Luftsk...

1 Hva sier den nye rødlista? Ivar Myklebust, Artsdatabanken Konferansen Skog og Tre Gardermoen, Chrysolina sanguinolenta (NT) Foto: Roar Fr&osl...