Григорий Нисский

1 Григорий Нисский2 Григорий Нисский Слово к скорбящим о преставившихся от настоящей жизни в вечную Почитающие несчастьем для отходящих от жизни то, ч...

0 downloads 4 Views 165KB Size

Recommend Documents

1 FAVORIT FAVORIT_GUARANT_FY13_FI.indd :13:132 Päivittäinen käyttö vaatii ruoanlaittoastioilta paljon. FAVORIT on korkealaatuinen ...

1 SOLVANG SKOLES VIRKSOMHETSPLAN 2012/132 Vedtatt i driftsutvalget3 Hamarskolen som merkevare Hamarskolens visjon Hamarskolen som merkevare - Kunnskap...

1 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/13 Styremøte 04/13 ble avholdt mandag 03. juni på Idrettens Hus. Møtet startet kl ...

1 Υπεύθυνοι Ιατροί: Καθηγητής &...

1 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/13 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter fritid...

1 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Renate Berner styreleder nestleder ansattes representant Dato: 31.mai 2013...

1 Økonomiplan Årsbudsjett 2014 Budsjett vedtatt i fylkestinget - sak 95/132 3 INNHOLD Vedtak i FT-sak 95/13 Økonomiplan Årsb...

1 2 Side 2 ORIENTERINGER: Rune Devold orienterte om rapporten Boligbehovsanalyse for pleie- og omsorgssektoren Sak 47/13 MELDINGER - KOMMUNESTYRET Mel...

1 Rules of use Fine Dining Gold Informal Dining & Takeaway Family & Casual Sports, Pleasure & Leisure Cafés & Nightspots Beauty...

1 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 19. desember 2013 Tid: 1...