Fra minefelt til etablert forskningsområde. Evaluering av Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

1 Fra minefelt til etablert forskningsområde Evaluering av Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin2 Oxford Res...
Author:  Eskil Samuelsen

1 downloads 6 Views 3MB Size

Recommend Documents

1 2 NAFKAM SKRIFTSERIE blir utgitt av Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin. Forfatteren er selv ansvarlig for sin...

1 NAFKAM, Nasjonalt forskingssenter innen komplementær og alternativ medisin ÅRSMELDING 20062 NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen kom...

1 Alternativ evaluering av helseforetaksreformen Folkebevegelsen for lokalsykehusene september 20072 2 Grafisk form Bente Øien Hauge, Lær...

1 VIDEREUTDANNING I KREFTSYKEPLEIE Kreftpasienters bruk av komplementær og alternativ medisin Cancer patients use of complementary and alternati...

1 Alternativ medisin Av Lars Havrevold Innledning For de fleste mennesker med kroniske lidelser og handikap dukker spørsmålet om alternat...

1 Beregnet til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Dokument type Sluttrapport Date desember 2010 EVALUERING AV NASJONALT TOLKEREGISTER2 EVAL...

1 Skolemedisin/alternativ medisin IKKE HELHETELIG MEN ORGANORIENTERT IKKE ÅRSAKSORIENTERT MEN SYMPTOMDEMPENDE IKKE NATURLIG MEN SYNTETISK IKKE I...

1 Høringsuttalelse fra PAM - Pasientorganisasjon for Alternativ Medisin til "Fremtidens helse- og omsorgstjenester i Norge" Penger, l...

1 Ulf Blossing, Anna Hagen, Torgeir Nyen og Åsa Söderström Evaluering av «Kunnskapsløftet fra ord til handling» Del...

1 NASJONALT FAGSKOLERÅD EVALUERING AV RÅDETS ARBEID2 NASJONALT FAGSKOLERÅD Nasjonalt fagskoleråd er et politisk oppnevnt organ...