Fagopplæring i kommunesektoren

1 2 3 Hanne Bogen Fagopplæring i kommunesektoren Fafo-rapport 2094 Forskningsstiftelsen Fafo 1996 ISBN Omslag: Jon S. Lahlum Omslagsfoto: Per-An...
Author:  Einar Ulriksen

0 downloads 4 Views 4MB Size

Recommend Documents

1 2 Rapport Vedlikehold i kommunesektoren Fra forfall til forbilde /anl Side 2 av 313 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag Innledning Oppgaven Rapportstr...

1 Etikk i kommunesektoren Sekretariatskonferanse FKT Oslo, 27. mars 2014 Transparency International Norge Tor Dølvik spesialrådgiver2 3 3...

1 Korrupsjon i kommunesektoren Presentasjon på nettverkssamling 27. august 2013 Transparency International Norge Tor Dølvik spesialr&arin...

1 Økonomistyring i kommunesektoren hvordan Hedmark fylkeskommune tilpasser seg forventingene om god økonomistyring Jo Erik Skjeggestad M...

1 2 REFORMER I KOMMUNESEKTOREN Delinnstilling II, kommentarnotat fra fra Senterpartiets arbeidsgruppe Kommentarer og vurderinger til innstilling avgit...

1 Kartlegging av kmmunikasjnsarbeid i kmmunesektren 1) Svarer du fr en Kmmune Fylkeskmmune 2) Navn på kmmunen/fylkeskmmunen Følgende krit...

1 FriKomPort Fri KompetansePortal i Kommunesektoren Kontrakt-bilag 1: Spesifikasjon av oppdraget Side 1 av 72 Innhold Innledning 3 Funksjonalitet 4 Br...

1 Ole Emil Johnsen Eva Cecilie Jørgensen Rolf E. Aaneland HVORDAN LYKKES KOMMUNESEKTOREN I SOSIALE MEDIER? Et utrednings- og dokumentasjonspros...

1 2014 ÅRSMELDING Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark2 Forsidebilde: Fylkesmesterskapet i barne- og ungdomsarbeiderfaget og h...

1 Kandidatnr.: 255 Balansert målstyring og resultatrapportering i kommunesektoren Har kommuner med stor grad av BMS mer bruk av resultatrapporte...