Fagopplæring i kommunesektoren

1 2 3 Hanne Bogen Fagopplæring i kommunesektoren Fafo-rapport 2094 Forskningsstiftelsen Fafo 1996 ISBN Omslag: Jon S. Lahlum Omslagsfoto: Per-An...
Author:  Einar Ulriksen

0 downloads 11 Views 4MB Size

Recommend Documents

1 2 Rapport Vedlikehold i kommunesektoren Fra forfall til forbilde /anl Side 2 av 313 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag Innledning Oppgaven Rapportstr...

1 Etikk i kommunesektoren Sekretariatskonferanse FKT Oslo, 27. mars 2014 Transparency International Norge Tor Dølvik spesialrådgiver2 3 3...

1 Varsling: Utfordringer i kommunesektoren ETIKKONFERANSEN KS 13. april 2016 Tillit til kommunene åpenhet og kontroll Birthe Eriksen Universitet...

1 Økonomistyring i kommunesektoren hvordan Hedmark fylkeskommune tilpasser seg forventingene om god økonomistyring Jo Erik Skjeggestad M...

1 Korrupsjon i kommunesektoren Presentasjon på nettverkssamling 27. august 2013 Transparency International Norge Tor Dølvik spesialr&arin...

1 omtanke solidaritet samhold TREPARTSSAMARBEID I KOMMUNESEKTOREN Muligheter og utfordringer AV Kristen Dalby2 2 INNLEDNING Partssamarbeid har lange t...

1 2 REFORMER I KOMMUNESEKTOREN Delinnstilling II, kommentarnotat fra fra Senterpartiets arbeidsgruppe Kommentarer og vurderinger til innstilling avgit...

1 Aktuelt nå: Etikk i kommunesektoren Nordhordland Revisjon IKS Advokat Erling Grimstad2 Tema 1. Spørsmål om etikk og trekk ved sam...

1 Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren. mars 207 Notat fra TBU til. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsb...

1 Kartlegging av kmmunikasjnsarbeid i kmmunesektren 1) Svarer du fr en Kmmune Fylkeskmmune 2) Navn på kmmunen/fylkeskmmunen Følgende krit...