Boblebad kroner Budsjett Driftsinntekter

1 Boblebad På hyttetur er det spesielt to ting som peker seg ut som favoritter: Badstue og boblebad. Det er ikke på noen måte n&osla...
Author:  Unn Austad

0 downloads 42 Views 1MB Size

Recommend Documents

1 ÅRSBERETNING 2013 BP Norge AS eies av BP Global Investments Ltd og Amoco Norway Oil Company. Selskapene inngår som heleide datterselskap...

1 22 E-CO Energi // Årsrapport 2011 Resultatregskap Resultatregnskap Note (Beløp i millioner kroner) Driftsinntekter Energikjøp, o...

1 2 NØKKELTALL FINANSIELLE NØKKELTALL FOR COOP NORGE KONSERN Tall i millioner kroner Totale driftsinntekter Driftsresultat (1 062) Ordin...

1 og gjennom gradvis vekst utenfor Norden, hovedsakelig i utvalgte markeder i Øst-Europa. Kjemiområdet skal utvikles videre innen globale...

1 DiH DETALJBUDSJETT FOR 2016 Forslag til budsjett 2016 Vannforsyning 3020 Medlemstilskudd vannforsyning Andel medlemstilskudd Norsk Vann Kursinntekte...

1 Resultatregnskap Note driftsinntekter Salgsinntekter Sum driftsinntekter driftskostnader Lønnskostnader Avskrivninger Nedskrivning av aksjer ...

1 1. KVARTAL2 HOVEDTREKK Driften i Posten Norge utvikler seg positivt i 1. kvartal i år, både som følge av kostnadsreduksjoner og i...

1 Wireless Reading Systems Holding ASA RESULTATREGNSKAP Note Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Salgsinntekt Driftskostnader Varekostn...

1 SIKKERHETSDATABLAD RENGJØRING AV RØRSYSTEM, boblebad SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Versi...

1 Orkla 1. kvartal 2001 Konsernets resultatregnskap Beløp i mill. kroner Driftsinntekter Varekostnader (4.134) (2.816) (13.850) Driftskostnader...