Arbeidsglede hos fagpersoner som møter unge voksne med sammensatte problemer

1 Arbeidsglede hos fagpersoner som møter unge voksne med sammensatte problemer Marielle Andersen Asker kommune Ottar Ness Høgskolen i Bu...
Author:  Kjell Langeland

0 downloads 2 Views 230KB Size

Recommend Documents

1 1 Psykososiale problemer hos voksne med medfødt hjertefeil. En spørreundersøkelse av voksne, født med transposisjon av d...

1 Kognitiv funksjon hos unge voksne med ryggmargsbrokk* Sammenheng mellom nevropsykologiske, medisinske og demografiske variabler Torhild Grete Bernts...

1 Forløpsgruppe Eldre med sammensatte problemer og lidelser Juli2 Innhold 1. Innledning Metodisk tilnærming og definisjoner Vekslingsfelt...

1 Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 765 post Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten depa...

1 Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 765 post Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten depa...

1 Norsk Epidemiologi 2002; 12 (3): Sammensatte problemer og separate systemer Psykiske lidelser blant rusmisbrukere til behandling i russektoren A.S. ...

1 Styrende dokument Veileder for landsomfattende tilsyn 2003 Helsetjenestene til voksne med psykiske problemer Godkjent av avdelingsdirektør An...

1 EN PLATEUTGIVELSE TIL INNTEKT FOR BARN OG UNGE MED PSYKISKE PROBLEMER OG PSYKISK RUSRELATERTE EN PROBLEMER SAMLET RUNDT DENNE LEKRE UTGIVELSEN AV LY...

1 UNG ARBEIDSGLEDE UNGE FORBILDER AGDER2 1 Bakgrunn 1) Det store antall unge som ikke gjennomfører videregående opplæring 2) Fafo r...

1 Terapi på hjul - Pasienter med sammensatte rus- og psykiske problemer Prosjektleder Finn Aasheim, Sosial- og helsedirektoratet2 Mål for ...