Åpning av det 160. storting

1 4 2. okt. Åpning av det 160. storting Åpning av det 160. storting President: O l e m i c T h o m m e s s e n Mottatt av den dertil oppne...
Author:  Tordis Arntsen

0 downloads 5 Views 464KB Size

Recommend Documents

1 okt. Åpning av det 151. storting 5 Åpning av det 151. storting President: Thorbjørn Jagland Mottatt av den dertil oppnevnte deput...

1 4 2. oktober Åpning av det 144. Storting 1999 Åpning av det 144. Storting President: Kirsti Kolle Grø ndahl Mottatt av den dertil...

1 4 2. okt. Åpning av det 157. storting Åpning av det 157. storting President: D a g Te r j e A n d e r s e n Mottatt av den dertil oppnev...

1 4 2. okt. Åpning av det 159. storting Åpning av det 159. storting President: O l e m i c T h o m m e s s e n Mottatt av den dertil oppne...

1 4 2. okt. Åpning av det 155. storting Åpning av det 155. storting President: D a g Te r j e A n d e r s e n Mottatt av den dertil oppnev...

1 4 2. okt. Åpning av det 153. storting 2008 Åpning av det 153. storting President: T h o r b j ø r n J a g l a n d Mottatt av den ...

1 4 Åpning av det 149. Storting President: J ø r g e n K o s m o Mottatt av den dertil oppnevnte deputasjon innfant Hans Majestet Kongen,...

1 4 3. okt. Åpning av det 156. storting Åpning av det 156. storting President: D a g Te r j e A n d e r s e n Mottatt av den dertil oppnev...

1 18 Åpning av det 146. Storting President: J ø rgen Kosmo Mottatt av den dertil oppnevnte deputasjon innfant Hans Majestet Kongen og Han...

1 okt. Åpning av det 158. storting 17 Åpning av det 158. storting President: O l e m i c T h o m m e s s e n Mottatt av den dertil oppnevn...