Aktuelle lærebedrifter Anleggsmaskinførerfaget

1 Aktuelle lærebedrifter Anleggsmaskinførerfaget Det finnes to typer lærebedrifter; Selvstendig lærebedrift og lærebedr...
Author:  Astrid Larssen

207 downloads 448 Views 838KB Size

Recommend Documents

1 Side 1 av 5 Aktuelle datahjelpemidler Produkt Produktnavn Mousetrapper Advance Et elektronisk hjelpemiddel som erstatter vanlig mus. Den betjenes me...

1 1. Mandat og bakgrunn Mandat fra kommunestyret Arbeidet i hver enkelt enhet Egen arbeidsgruppe Gjennomførte innsparignstiltak de tre siste &a...

1 Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet2 Kompetanse for kvalitet studieåret 2013/ studietilbud utlyst 10 tilbud hadde «oversøki...

1 Aktuelle lærebedrifter Anleggsmaskinførerfaget Det finnes to typer lærebedrifter; Selvstendig lærebedrift og lærebedr...

1 Aktuelle temaer Stortingsmelding nr.14; kommunereformen Ekspertutvalget Nytt AFT-tiltak, forslag til forskrift Presisering av ny betalingspraksis An...

1 Aktuelle problemer - barn Uro - agitasjon, utagering Uro - oppmerksomhetsvansker? Uro søvnvansker Tvang angst Tilbaketrekning samhandlingsvan...

1 Fv.671Todalsfjordprosjektet Rapportmed vurderingav aktuelle løysingsalternativ Vurderingav vidareplanarbeid Molde, StatensvegvesenRegionmidt2...

1 AKTUELLE UTREDNINGER OG LOVFORSLAG Fagsamling barnevernledere i Sør-Trøndelag 1. juni 20172 Oppnevnt Mandat: - teknisk, språklig...

1 Ark.: 140 Lnr.: /04 Arkivsaksnr.: 02/00052 Saksbehandler: Gudmund Forseth FORSLAG TIL PLANPROGRAM 2008/ PRIORITERING AV AKTUELLE PLANOPPGAVER Vedleg...