2. Nevn minst 3 aktuelle differensialdiagnoser, og hvorfor disse kan være aktuelle 2 poeng

1 Essayoppgaver IIID, 18. mai 2011: Oppgave I Gro på 71 år kommer til deg som hennes fastlege på grunn av at hun gjennom de siste m&...

0 downloads 11 Views 43KB Size

Recommend Documents

1 Aktuelle temaer Stortingsmelding nr.14; kommunereformen Ekspertutvalget Nytt AFT-tiltak, forslag til forskrift Presisering av ny betalingspraksis An...

1 Kardiovaskulær risiko ved Marfans syndrom og aktuelle differensialdiagnoser Prosjektoppgave ved Det medisinske fakultet UNIVERSITET I OSLO V&a...

1 MIKROPROSESSORER AKTUELLE ORD OG UTTRYKK FOR MIKROPROSESSORER 2 PROSESSORER FRA 1971 OG FRAM TIL I DAG 5 PC- MIKROPROSESSOR HISTORIE 5 INTEL INTEL I...

1 ROS-analyse for kommuneplanens arealdel 1. Innledning Plan- og bygningsloven av 2008 sier at all planlegging skal fremme samfunnssikkerhet ved &arin...

1 Aktuelle klagesaker Lillehammer 2. september 20142 Ugyldig pga saksbehandlingsfeil Utbygging av inntaksdam i (Stølsheimen) landskapsvernomr&a...

1 KRYPTO OG AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER Kunnskapsbyens Hus 2015 SLIDE 12 INNHOLD NSM og vår rolle Kryptosystemer i Forsvaret Moderne krypto SLIDE...

1 AKTUELLE UTREDNINGER OG LOVFORSLAG Fagsamling barnevernledere i Sør-Trøndelag 1. juni 20172 Oppnevnt Mandat: - teknisk, språklig...

1 2015 Aktuelle skatte- og avgiftssatser Ajour pr2 STATENS REISEREGULATIV Beløp Bilgodtgjørelse per km F.o.m F.o.m Inntil km i åre...

1 11E SOSIALOKONOMEN Nr årgang 35 Redaksjon: Arne Jon Isachsen Steinar Juel Morten Reymert Asbjørn Rodseth Redaksjonsutvalg: INNHOLD LEDE...

1 Side : 1 / 12 SEKSJON 1: Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet 1.1. Produktidentifikasjon Produktnavn:/betegnelse : Produktkod...